Foto van den Bogaard

Frans van den Bogaard en vrienden

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 029LBDe inmiddels gesloopte Hooge Nieuwstraat met links de Zuid-Willemsvaart en middenlinks café ’t Pumpke. Anno 1953. Foto: Stadsarchief, nr. 0003776

De niet meer bestaande Hooge Nieuwstraat is onderdeel geweest van de Eerste Nieuwstraat, en was tevens een zijstraat van de Lange Tolbrugstraat. Beide straten maakten deel uit van de Tolbrugwijk, in de volksmond ‘de Pijp’ genoemd. Sinds 1892 wordt op het huidige Kardinaal van Rossumplein elke woensdag een veemarkt gehouden, die erg succesvol is. Het is daar soms zo druk, dat er uitlopers van de veemarkt ontstaan naar de kaden van de Zuid-Willemsvaart, de Nieuwstraat en de Hooge Nieuwstraat. Op de Hooge Nieuwstraat worden vooral kippen, biggen en schapen verhandeld. Als in 1931 de overdekte Veemarkthallen (nu Brabanthallen) in gebruik worden genomen, is het met de levendige straathandel snel gedaan. Op nummer 15 van de Hooge Nieuwstraat was café ’t Pumpke van de familie Bosmans gevestigd. Het was het eerste stamcafé van ‘De Kikvorschen’, hofkapel van prinscarnaval Amadeiro. Op 7 december 1960 is het café verplaatst naar de Parade. Het café dankt zijn naam aan een tegen de voorgevel staande pomp. De pomp verhuisde mee naar de Parade en kreeg in het nieuwe café een plaatsje binnenshuis. Eind vijftiger jaren van de vorige eeuw wordt de Tolbrugwijk gesloopt, Arena en Stoa komen ervoor in de plaats. Het gehele huizenblok van de Hooge Nieuwstraat en een deel van de Lange Tolbrugstraat worden afgebroken ten behoeve van de uitbreiding van het Groot Ziekengasthuis en voor de verbreding van de rijweg langs de Zuid-Willemsvaart. Sindsdien bestaan de Hooge Nieuwstraat en Eerste Nieuwstraat niet meer, en heet de Lange Tolbrugstraat kortweg Tolbrugstraat.

Op deze website zijn al 308299 pagina's bekeken.
© 2011 - 2021 Frans van den Bogaard - zondag 13 juni 2021 - 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard