Foto van den Bogaard

Frans van den Bogaard en vrienden

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 041LBHet gebouw van de in 1854 opgerichte Bank van Leening bestaat nog steeds. Datering: 1983. Foto: Stadsarchief, nr. 0010532

Tussen Hinthamerstraat 148 en 150 is de Schilderstraat. De straat die je ingaat via een boogpoort, is niet genoemd naar het schildersambacht, maar naar de oud-Bossche patriciërsfamilie Schilder. Al in 1454 sprak men over ‘dat Scilderinghstraetken’. Een markant gebouw in de Schilderstraat is Huize St. Agnes, dat vanaf 1855 onderdak bood aan arme vrouwen en meisjes en aan jongens tot zeven jaar. In 1907 werden de oude, arme vrouwen overgebracht naar het H. Geesthuis aan de Hinthamerstraat (nu de Openbare Bibliotheek); het kreeg toen de naam St. Annagesticht. Een ander opmerkelijk pand in de Schilderstraat is de voormalige Bank van Leening (1854). Hier kon men, als men tijdelijk kort bij kas zat, huisraad en andere roerende goederen verpanden. Men kreeg een vijfde tot een zevende van de waarde in contanten uitbetaald. Vooral tegen kermis- en carnavaltijd was het bij de bank aanmerkelijk drukker. Banken van Lening staan ook bekend als Tafelen van Lening of Lombarden. In de middeleeuwen waren de Lombarden (afkomstig uit Lombardije) – naast de Joden - de enige personen die zich met de geldhandel mochten bezighouden. Van Lombard is het woord lommerd afgeleid. Bosschenaren spraken ook wel van ‘Ome Jan’. In 1547 werd een Stedelijke Lommerd gevestigd op de hoek Smalle Haven en Bokhovenstraatje, in 1676 gesloopt. De Bank van Leening had een meer sociaal doel dan de Lombarden, die soms 50% rente durfden te vragen. In 1948 is de bank gestopt. De dansafdeling van de Muzerije zit er, na een grondige verbouwing, gehuisvest.

Op deze website zijn al 612923 pagina's bekeken.
© 2011 - 2024 fotovandenbogaard.nl - woensdag 28 februari 2024 - 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard